KAYIT    İLETİŞİM
 Türkçe | ₺

Caretta Caretta


Caretta Caretta

31.05.2021

CARETTA CARETTA


BİLİMSEL SINIFLANDIRMA

Deniz Kaplumbağaları Hakkında Genel Bilgiler

Dünya’da 8 tür deniz kaplumbağası vardır:

 • DERMOCHELYS CORİACEA : Deri Sırtlı Deniz Kaplumbağası
 • CHENOLİA MYDAS : Yeşil Kaplumbağa Çorba Kaplumbağası
 • CHELONİA AGASSİZİİ : Siyah Kaplumbağa
 • CARETTA CARETTA : Adi Deniz Kaplumbağası, İribaş Deniz Kaplumbağası, Sini Kaplumbağası
 • ERETMOCHELYS İMBRİCATA : Atmaca Gagalı Kaplumbağa
 • LEPİDOCHELYS OLİVACE : Zeytin Yeşili Deniz Kaplumbağası
 • LEPİDOCHELYS KEMPİİ : Gündüz Yuvalayan Kaplumbağa
 • NATATOR DEPRESSUS : Düz Kabuklu Deniz Kaplumbağası   


Dünya üzerinde yaşayan 8 tür deniz kaplumbağasından 5 türü Akdeniz’de bulunur.

- Akdeniz’i beslenme alanı olarak kullananlar:

 • Dermochelys Coriacea
 • Lepidochelys Kempii
 • Eretmochelys İmbricata

- Yuvalamak için Akdeniz’de bulunanlar:

 • Chelonia Mydas
 • Caretta Caretta

Caretta Caretta’ların Türkiye’de Yayılma Alanları:

 • Ege
 • Batı Akdeniz
 • Doğu Akdeniz

BESLENME:


- Caretta Caretta’lar etobur canlılardır.

- Dişleri yoktur fakat avlarının kabuklarını çok çabuk parçalayabilmelerini sağlayan çok güçlü bir çeneleri ve testere gibi bir damakları bulunur.

- Denizanalarının en büyük yiyicileri deniz kaplumbağalarıdır; bazen denize atılmış plastik poşetleri denizanası zannederek yer ve boğulurlar. Zaman zaman özellikle beyaz tenli insanları denizanası zannederek ısırdıkları vakalara rastlanmaktadır.


CARETTA CARETTA CARETTA CARETTA CARETTA…

 • Denizlerde geniş bir yayılış gösterdiklerinden dolayı Adi Deniz Kaplumbağası, Deniz Kaplumbağası veya sadece İribaş Kaplumbağa olarak da adlandırılırlar.
 • Vücut ağırlıkları genelde 50-150 kg olarak bilinir. Batı Atlantik’te 180 kg, Akdeniz’de 100 kg, Avustralya’da 150 kg kadardır.
 • Erginlerinin ortalama 28 cm çapında olan iri kafaları ve çok kuvvetli çeneleri vardır.
 • Başın üst tarafında iki çift praefrontal plak bulunur. Bunlar arasında ayrı bir plak daha görülebilir.

 • Erginlerinde eğri karapas uzunluğu 90–105 cm dir.
 • Caretta Caretta’ların kabuk boyları 1 metreye kadar büyüyebilir. Türkiye’de yaşayan Caretta Carettalar ortalama 70-75 cm boyunda, 50-55 cm genişliğindedirler.
 • Ortalama ağırlıkları 70 – 140 kg kadardır.
 • Tüm dünyada bulunan Caretta Caretta birey sayısı 60 bin olarak düşünülmektedir.
 • Caretta Caretta’ların cinsiyet ayrımı ergin olana kadar yapılamaz. 12-30 yıl arasında ergin oldukları tahmin edilmektedir.
 • Caretta Caretta popülasyonunun cinsiyet oranı ile bilgiler hem erkek sayısının tam olarak bilinmemesinden hem de popülasyon içinde yaş dağılımının tam olarak bilinmemesinden dolayı eksiktir.
 • Bacakları yüzmeye yarayacak biçimde kürek biçimi almıştır ve dış kenarlarında en fazla 2 tırnak bulunmaktadır.
 • Erkeklerin tırnakları geriye doğru kıvrık ve daha uzun kuyruğa sahiptirler. Boyları 50 cm’yi bulunca cinsel olgunluğa erişirler.

 • Oksijeni havadan almasına rağmen uzun süre su altında kalabilirler. Üreme mevsimi dışında yaşamlarını tümüyle denizde geçiren bu hayvanlar, oldukça büyük gövdeleriyle karada çok yavaş ve hantal görünmelerine karşın, suda son derece rahat hareket ederler. İnce kabukları ve geniş yüzgeçleriyle, özellikle kısa mesafelerde çok süratli olabilirler.
 • Deniz kaplumbağalarının gerçekten karmaşık bir sistem olan yön bulma yetisi pek çok araştırmaya konu olmuştur. Yıldızlar, deniz akıntıları, "sismik" duyu gibi faktörlerin onlara okyanuslardaki uzun göçlerinde yol gösterdiği sanılmaktadır. Bazı uzmanlar, yumurtadan çıkan yavru kaplumbağaların kumun tadını ve kokusunu belleklerine aldıklarını ve böylece yıllar sonra erişkin bir kaplumbağa olarak üreme dönemlerinde yine aynı kumsala gelebildiklerini savunur.

 • Caretta Caretta’ların ortalama ömrü 100-120 sene kadardır.
 • Kaplumbağaların en dikkat çekici özelliği kabuğudur. Hayvanın omurgasıyla kemiklerini plakalar halinde kaynaştırmayı başaran bu kabuk bir mühendislik harikasıdır ve kaplumbağaların milyonlarca yıl boyunca değişik ortamlara uyum göstermesini sağlamıştır.
 • Değişimleri milyonlarca yıl süren deniz kaplumbağalarının yaklaşık 100 – 150 milyon yıldan beri dünya üzerinde yaşadıkları tahmin ediliyor. Caretta Caretta’ların ataları bugünkü kaplumbağalara pek benzemezdi. İlk deniz kaplumbağaları dinozorların döneminde yaşamış ve deniz ortamına geçmiş dev kara kaplumbağalarıydı.
 • Yaşam yerinin değişmesine bağlı olarak zamanla ayakları yüzgeç şekline dönüşmüş, gövdeleri ise suda yaşamaya elverişli olacak şekilde daha hafif ve yassı bir biçim almıştır. İlerleyen yüzyıllarda dinozorlar ve dev kara kaplumbağaları tamamen yok olurken, deniz kaplumbağaları nesillerini sürdürmeyi başarmışlardır.

DENİZ KAPLUMBAĞALARINI BEKLEYEN TEHLİKELER

 • Deniz kaplumbağalarının hepsi nesli yok olma tehlikesinde olan "Tehlike Altındaki Türler" ya da yakın gelecekte muhtemelen tehlike altında olacak "Tehdit Altındaki Türler " kategorisinde bulunmaktadır. Uluslararası Doğal Hayatı Koruma Birliği (IUCN) tarafından yayınlanan kırmızı listede Türkiye'nin Akdeniz sahillerinde düzenli olarak yuva yapan iki türden Chelonia Mydas "tehlikede", Caretta Caretta ise "tehdit altında" olan hayvanlar olarak tanımlanmaktadır, çünkü bu tür deniz kaplumbağalarının popülasyonları, insan aktivitelerinin bir sonucu olarak farklı derecelerde büyük oranda azalmıştır.


 • Diğer sürüngen türleri gibi deniz kaplumbağaları da soğukkanlı hayvanlar olduğu için sıcaklık değişimlerine karşı vücut ısılarını sabit tutma yeteneğine sahip değildirler. Kışın deniz suyu sıcaklığı 15C’ nin altına düştüğünde çoğu deniz kaplumbağasının hareketleri yavaşlar. Bu durumda ya daha sıcak sular ararlar ya da dipte çamurun içinde gömülüp kış uykusuna yatarlar. Bilim adamları 1970’li yıllara kadar deniz kaplumbağalarının kış uykusuna yattıklarının farkında değillerdi. İlk olarak Pasifik Okyanusu’ndaki Yeşil Deniz Kaplumbağası’ nın Kaliforniya yakınlarında derin kanalların çamuruna gömülerek, Atlantik Okyanusu’ndaki İri başlı Deniz Kaplumbağasının ise Florida’nın doğu kıyılarındaki Cape Caneraval açıklarında kış uykusuna yattıklarını keşfettiler. Deniz suyu sıcaklığının 12 saatten daha uzun bir süre 5 C’nin altına düşmesi deniz kaplumbağaları için ölümcül olabilir.

 • İklim değişikliğine bağlı kumun aşırı ısınması ve geceleri soğumaması nedeniyle, yumurta kuluçka süresinin 50-60 günken 47 güne kadar düştüğü belirlenmiştir. Sıcaklık cinsiyetin belirlenmesinde önemlidir. 32°C ve üstünde yumurtadan çıkan juvenil bireyler dişi, 28°C ve altında ise juvenil bireyler erkektir. Yuva içi ısının yüksek olmasının bir diğer olumsuz sonucunun da yumurtadan çıkan yavruların hep dişi olmasına sebebiyet vermektedir ve bu da orta ve uzun vadede deniz kaplumbağası popülasyonunu kötü etkilemektedir. İnsanoğlunun yerleşme ve çoğalma kapasitesi yüzünden ve ışık kirliliği nedeniyle bugün Caretta Caretta’ların sayıları giderek azalmaktadır.

YUVADAN DENİZE BİR YAŞAM MÜCADELESİ

Deniz kaplumbağalarının yuva yapacağı kumsalın özellikleri:

 • Kumsala denizden kolayca ulaşılabilmeli,
 • Yumurtaların gel-git olayıyla veya taban suyuyla ıslanmaması için kumsal yüksek eğime sahip olmalı,
 • Kum yapısının gaz alışverişine uygun olmalı,
 • Yuva yapma süresinde kumun çökmemesi için kum, yeterince ince ve nemli olmalıdır.


 • Yuvalama sezonu genellikle kuzey yarı kürede Mayıs-Ağustos, güney yarı kürede ise Ekim-Mart ayları arasındadır.
 • Yumurtlama çoğunlukla gece meydana gelir fakat nadiren gündüz yuvalama da görülebilmektedir.
 • Çiftleşme genellikle su yüzeyinde olsa da olayın su altında da devam ettiği gözlenmiştir. Dişinin sıkıca tutulmasında erkeğin ön üyelerindeki kanca şekilli birer güçlü tırnağa ilaveten, bazen arka üyelerdeki zayıf birer tırnak da devreye sokulabilir. Bu esnada erkek, uzun kuyruğunu dişinin karapasının altına arkadan yönlendirerek kloaklarının bir araya gelmesini ve bu sayede penisinin fonksiyon görebilmesini sağlar. Tek bir dişinin arka arkaya birden fazla erkek tarafından döllenmesi de olasıdır.
 • Deniz kaplumbağaları diğer kaplumbağa türleri gibi iki-üç yılda bir kez çiftleşirler. Denizde yaklaşık 4-6 saat süren çiftleşmeden sonra dişi kaplumbağa, gece saatlerinde karaya çıkarak yuva yapmak için yer arar.
 • Yumurtlamak için kumsala yaklaşan dişi zaman zaman başını yukarı kaldırır ve kumsalı gözetler. Dişi, bu dönemde dışardan gelecek uyarılara karşı çok hassastır ve rahatsız edildiğinde geri döner. Daha sonra kumsala doğru tırmanan dişi yumurtlayabileceği bir alan aramaya başlar. Bazı durumlarda yuvalamadan veya denize dönmeden önce önemli mesafeleri kat edebilir, karapakslarını gizleyebilecekleri sığ ve geri tarafta daha derin olan bir gövde çukuru açabilirler.

 • Ön üyeler yuva açma olayında pek görev yapmazken, arka üyeler karşılıklı iş görür. Yumurta çukuru açılırken arka üyelerden birincisi çukurdan kumu çıkarırken, diğeri yuvadan çıkartılmış olan kumu bölgeden uzaklaştırır. Ardışık olarak devam eden bu işlemden sonra yumurta çukuru açılmış olur. Bunu takiben yumurtlama işlemi başlar. Yumurtalar bir bir bırakılabileceği gibi, ikili, üçlü veya dörtlü gruplar şeklinde de bırakılabilir. Yumurtaların bırakılmasından sonra arka üyeler kullanılarak, yuvadan çıkartılmış nemli kum ile yumurtaların üzeri örtülür ve kum sıkıştırılır. Daha sonra ise dişi birey öne doğru ilerlerken ön üyeler ile arkaya doğru kum atarak yuva çukurunu gizler. Bu işlemin tamamlanmasını takiben dişi birey hızlı bir şekilde denize döner.
 • Dişiler içgüdüleriyle, yavruların dolunayda veya dolunaya yakın günlerde dünyaya gözlerini açmalarını hesap ederek kumsala çıkarlar.

 • Caretta Caretta yumurtaları genellikle küresel, beyaz, yumuşak, mukusla kaplı ve pingpong topu büyüklüğündedir. (Yaklaşık 40 mm çapında ve 40 gr ağırlığında). Ayrıca yumurtalar arasında küçük, oval şekilli veya ikili yumurtalara da rastlanabilir. Yuvalara bırakılan yumurta sayısı yaklaşık 100 (maksimum 150), bunların kuluçkalanma süresi ise 1.5-2 aydır.
 • 40 yıllık üretkenlik döneminde kaba bir hesapla bir dişi Caretta Caretta yaklaşık 3000-3500 yumurta kuma bırakırken her bin yumurtadan sadece üç tanesi ergin canlı aşamasına ulaşabilmektedir.
 • Bir ergin dişi birden fazla erkek bireyle çiftleşebilir ve spermlerini depo edebilir. Böylece aynı yıl içerisinde dört kez yumurtlama yapabilir ve her üç senede bir yuvalama amacıyla kumsala çıkar.
 • 25-30 yıl arasında erginleşen dişiler yumurtadan çıktıkları kumsaldan başka yere yumurta bırakmazlar!

 • Kuluçka dönemi sonunda, yumurtaları kıran yavrular, yaklaşık 26 saat kumun içinde, hareketsiz kalıyorlar. Daha sonra ise, birbirlerine yardım ederek, yüzeye doğru tırmanmaya başlıyorlar. Yüzeye ulaşan yavrular, gece dolunayda, ufuk aydınlığını takip ederek, denize ulaşıyorlar. Civarda, başka bir ışık kaynağı varsa, yavrular bu ışığı ufuk ışığı sanıyor ve yönlerini şaşırıyorlar. Bu da ölümlerine yol açıyor.
 • Yumurtayı kırmak için yavrular, ‘caruncle’ adı verilen geçici, sivri yumurta dişlerini kullanır. Bu diş yuvadan çıktıktan hemen sonra düşer.
 • Yumurtadan yeni çıkan juvenil bireyler yaklaşık 5,5 cm uzunluğunda, grimsi veya kahverengimsidir. Her ne kadar yumurtadan yeni çıkmış yavrularda başın üst tarafı kızıl-kahverengi, keratin gaga ve yanaklar kirli koyu kahverengi, boyun kirli sarı-turuncumsu ve karapas da koyu kahverengi ise de C. caretta yavrularının renklenmelerinde oldukça fazla varyasyon gözlenebilir. Karapas rengi sarımsı taba renginden kahverenginin tüm tonlarına ve grimsi siyaha kadar değişebilmektedir.
 • Yavrular, yumurta kabuklarını kırdıktan sonra karapakslarının düzelmesi için yuva içinde 26 saate kadar hareketsiz kalırlar.
 • Kuluçka dönemi sonunda, yumurtaları kıran yavrular, yaklaşık 26 saat kumun içinde, hareketsiz kalıyorlar. Daha sonra ise, birbirlerine yardım ederek, yüzeye doğru tırmanmaya başlıyorlar. Yüzeye ulaşan yavrular, gece dolunayda, ufuk aydınlığını takip ederek, denize ulaşıyorlar. Civarda, başka bir ışık kaynağı varsa, yavrular bu ışığı ufuk ışığı sanıyor ve yönlerini şaşırıyorlar. Bu da ölümlerine yol açıyor.
 • Yumurtayı kırmak için yavrular, ‘caruncle’ adı verilen geçici, sivri yumurta dişlerini kullanır. Bu diş yuvadan çıktıktan hemen sonra düşer.
 • Yumurtadan yeni çıkan juvenil bireyler yaklaşık 5,5 cm uzunluğunda, grimsi veya kahverengimsidir. Her ne kadar yumurtadan yeni çıkmış yavrularda başın üst tarafı kızıl-kahverengi, keratin gaga ve yanaklar kirli koyu kahverengi, boyun kirli sarı-turuncumsu ve karapas da koyu kahverengi ise de C. caretta yavrularının renklenmelerinde oldukça fazla varyasyon gözlenebilir. Karapas rengi sarımsı taba renginden kahverenginin tüm tonlarına ve grimsi siyaha kadar değişebilmektedir.
 • Yavrular, yumurta kabuklarını kırdıktan sonra karapakslarının düzelmesi için yuva içinde 26 saate kadar hareketsiz kalırlar.

 • Yuvayı terk etmeleriyse yumurtadan çıktıktan 1-7 gün (ortalama iki buçuk gün) sonra birbirlerine yardım ederek yüzeye doğru tırmanma şeklinde gerçekleşir.
 • Yavrular yuvadan havanın serin olduğu geceler ya da yağmur fırtınaları sırasında çıkmayı tercih eder. Bunun nedeni bu havalarda kum sıcaklığının düşük olmasıdır. Bütün yavrular aynı zamanda yuvadan çıkmayabilir, bu durumda takip eden gecelerde gruplar halinde yavru çıkışı devam eder.
 • Yavru Caretta Caretta’lar, yumurtadan çıkınca denizden yansıyan doğal ışıkla yönlerini bulurlar. İçgüdüsel olarak denize ulaşmaya çalışan yavrular eğer başarılı olup suya varırlarsa ‘’yüzme çılgınlığı’’ denen ve yaklaşık 24 saat süren bir dönem boyunca durmaksızın yüzer.

 • Eğer hemen denize ulaşamazlarsa, güneşte kalıp su kaybından ya da yengeç, tilki, köpek vb. hayvanların saldırısı gibi nedenlerle ölürler.
 • Caretta Carettalar yumurtadan çıktıkları kumsalları 20 yıl sonra dahi bulabiliyorlar, bu nedenle doğadaki çok özel canlılar arasında yer alıyorlar. Yumurtadan çıktıkları ve ilk kez dünyayı gördükleri kumsala sadakatle bağlılar. Yeniden yumurtlamak için doğdukları kumsala geri dönüyorlar.

 • Beslenme, yuvalama ve kışlama alanları arasında uzun mesafe göç edebiliyorlar ve bunu yaparken de dünyanın manyetik alanını kullanmaktadırlar.
 • Caretta Carettalar yumurtlamak haricinde karaya hiç çıkmazlar!
 • Caretta Caretta’ların klasik anlamda "sürüler" oluşturduğuna dair herhangi bir gösterge yoktur. Bununla beraber, denizde ya da yuvalama kumsallarının yakınında lokal yoğunlaşmalar oluşturabilirler.

 • Caretta Caretta’ların en önemli yumurtlama bölgesi Adana’nın Yumurtalık ilçesi ve Belek, Anamur, Köyceğiz, Dalyan sahilleridir. Belek kıyıları, Caretta Caretta’ların Akdeniz’deki ikinci (Yunanistan’ın Zakintos adasının ardından) ve Türkiye’nin en büyük yumurtlama alanıdır.

DESTEK OLMAK İSTEYENLERE…
İLETİŞİM

satis@villaotelim.com
0 549 358 56 57
Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı
    Gardenya 7/1 Daire: 1 İstanbul
Sitemizde anılan tüm fiyatlar, geçerli kartlar ile tek ödemede, en ucuz başlangıç fiyatlardır ve yeterli kontenjan olması durumunda geçerlidir.