KAYIT    İLETİŞİM
 Türkçe | ₺

Antiphellos


Antiphellos

28.04.2021

==> Antiphellos <==


    Antalya’nın Kaş ilçesinde antik kent ve Kaş'ın Likya dönemindeki isimlerinden biri. Kaş'ta buluşmuş olan iki dilli bir yazıttan, Kaş'ın altındaki kentin Antiphellos olduğu kesin olarak anlaşılmıştır. Ancak Kaş'ın daha eski ismi Habesos'dur. Habesos veya Habesa adıyla anılan Antiphellos, Likya Bölgesi'nin eski yerleşim yerlerinden biridir. Antiphellos adını daha sonra alan kent, “kayalıklı yerin karşısındaki yer”, “Phellos’un karşısındaki” anlamına gelmektedir. Likya Birliği’ne üye kentlerden biri olup, kuzeyindeki Phellos Kenti'nin limanı olduğu ve İ.Ö 6'ncı yüzyıldan beri yaşamını sürdürdüğü bilinmektedir. Daha sonra Antiphellos, Antifillon, Andifli ve nihayet Kaş isimleri altında tarih sahnesinde yer almıştır. 

İlk yerleşimlerin tarihi hakkında elimizde yeterli bilgi olmamakla birlikte, yapılan son araştırmalar, kent yerleşiminin Orta Asya'dan göç eden Luwianslar tarafından kurulmuş olduğu sanılmaktadır. M.Ö. IV. yüzyılda Antiphellos çok küçük bir yerleşim yeri olup biraz yukarısında bulunan Phellos'un limanı idi. Ancak Helenistik döneme girilirken Phellos gerilemiş, Antiphellos ise gelişerek daha ön plana çıkmıştır. Bu durum Roma döneminde de devam etmiş, şehir bölge ormanlarından elde edilen sedir ağacı ticareti ve süngercilik sayesinde gelişerek Phellos'un limanı durumundan çıkmış ve kendine yeten zengin bir şehir durumuna gelmiştir. 

M.S. 1. yüzyılda Filozof Plinius, (Gaius Plinius Secundus Maior. Yazar ve filozof. Plinius, insanlık tarihinin ilk ansiklopedisi olan 'Doğa Tarihi'nin yazarıdır. M.S. 1. yüzyılda yaşamıştır.) en yumuşak süngerlerin Antiphellos çevresinden çıkarılanlar olduğunu iddia etmiştir.

M.S. 141 senesinde Likya'da gerçekleşen depremde, Antiphellos büyük ölçüde yıkılmıştır.

Antiphellos M.Ö 2'nci yüzyıl ortasından itibaren, Likya Birliği’nde tek oy ile kısıtlanmış olsa bile ticari bir kent olarak hem kendi bastırdığı hem de birlik adına çıkardığı sikkeleriyle tanınmaktadır.

M.S. 3. yüzyılda III. Gordianus ve eşi Tranquillina döneminde de yine sikke basmıştır.

M.S. 9. yüzyıla kadar Myra (Demre) metropolitliğine bağlı bir piskoposluk merkezi olarak varlığına devam etmiştir.

TÜRK DÖNEMİ

Bu dönemde bölge Arap akınlarına uğramıştır. Türkler XII. yüzyılın daha ilk yarısında yörenin önlerine kadar gelmişler yörede etkili olmaya başlamışlardır.

1148 yılındaki II. Haçlı seferi yazarları Türklerin şehrin yakınlarına kadar geldiklerini halkın bu sebeple verimli tarlaları ekemediklerini yazmışlardır.

Türkler 1176 savaşından sonra Diyarı Rum-a kesin olarak yerleşme azminde olduklarını göstermişlerdir.

II. Kılıçaslan 1182 yılında Antalya’yı kuşatmış fakat şehri alamamıştır.

III. Kılıçaslan zamanında yeniden denizlere açılma hareketi başlamıştır. Bunun en önemli ispatı 1205 yılında Sparta yöresinin fethidir. Burada adı geçen Spartanın şimdiki Isparta veya Antalya’nın batısındaki Patara olduğu söylenir. Daha sonra Kaş ve çevresi Anadolu Selçuklu topraklarına katılarak Andifli adını almıştır.

Anadolu Selçuklu Devleti'nin zayıfladığı sıralarda XIII. Yüzyılın sonu XIV. Yüzyılın başlarında bu bölge Hamidoğullarının Antalya şubesinin yani Tekeoğullarının eline geçmiştir. Tekeoğulları döneminde bu bölgede imar ve kültürel faaliyetler Selçuklu dönemine göre artış göstermiştir. Tekeoğulları döneminde Antalya ve çevresi bir süre Kıbrıs Krallığının eline geçse de Mehmet Bey (Teke Bey) burayı tekrar almayı başarmıştır.

Bu bölge Osmanlı Devleti’nin eline Yıldırım Beyazıt zamanında geçmiştir.

Zaman zaman Karamanoğulları ve bazı Avrupalı devletlerin saldırılarına uğramış olsa da Anadolu eyaletine bağlanmış ve bu durumunu sonraki dönemlerde de devam ettirmiştir.
İLETİŞİM

satis@villaotelim.com
0 549 358 56 57
Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı
    Gardenya 7/1 Daire: 1 İstanbul
Sitemizde anılan tüm fiyatlar, geçerli kartlar ile tek ödemede, en ucuz başlangıç fiyatlardır ve yeterli kontenjan olması durumunda geçerlidir.