KAYIT    İLETİŞİM
 Türkçe | ₺

Arykanda


Arykanda

28.04.2021

Arykanda

    Antalya il sınırları Finike ilçesi yakınlarındaki Likya antik kent. Elmalı- Finike Karayolunun tam yarısında bulunan Arif köyünün Aykırıçay mahallesine yakın bir ören yeridir. İlk yerleşme zamanına ait arkeolojik ve yazılı kaynaklara dayanan bilgi bulunamayan Arykanda'nın filolojik yönden yerli bir isim oluşu ile eski bir yerleşme yeri olduğu bilinmektedir.


Limyra kralı Perikles dönemine ait sikkeler, ele geçen en eski belge konumundadırlar. Bu duruma göre Arykanda’ nın bir süre egemenliğinde kalmış olması ve İskender ile birlikte el değiştirmiş olması olasıdır. İskender’den sonra bölgenin diğer şehirleri gibi Ptolemaios'ların, ardından Seleukos'ların eline geçtiği, Apameia barışından sonra ise Rodos'un kontrolüne girdiği bilinmektedir. İ.Ö. 2 yy ‘da Arykanda’ nın Likya Birliğine dahil bir şehir olarak sikke bastığını görmekteyiz. İ.S. 43'te İmparator Claudius’ un Likya Birliğine son vermesi ile Roma'ya bağlanmıştır.

'Anda' ekinden yola çıkarak, bu kentin MÖ 2.000 yılından itibaren var olduğu söylenebilir. Zamanın yerlileri Arykanda ‘ya 'Arykawanda' olarak adlandırdıkları bilinmektedir. “Ary-ka-wanda”, “yüksek kayalığın yanındaki yer” anlamına gelmektedir. 

İngiliz araştırmacı-gezgin Charles Fellows, mezar yazıtlarına, yüzeyde bulduğu sikkelere dayanarak 1838'de Arykanda'yı keşfetmiştir. XIX. yy. sonu ve XX. yy. başlarında birçok gezgin tarafından gezilmiş olmasına rağmen Arykanda, ulaşım güçlüğü nedeniyle uzun süre unutulmuştur. 1971'den itibaren kent, Prof. Dr. Cevdet Bayburtluoğlu başkanlığındaki bir Türk kazı ekibi tarafından kazılmaktadır.

Likya tarihinde, siyasi olaylarda etkin bir rol oynamamış olmasına ve antik yazarlardan bazılarınca ahalisi tembellik ve sefahate düşkünlükleriyle tanınmış olmasına karşın, Arykanda klasik bir kentte bulunması gereken her tür yapıya sahiptir.

Helios ve İmparator Trajan için yapılmış belirgin iki tapınak dışında, kime ait oldukları bilinmeyen diğer tapınak kalıntıları; biri ticari diğeri idari amaçla kullanılan iki agora, tiyatro, stadion, bouleuterion, odeion, prytenaion, sebasteion; biri gymnasionla bitişik altı hamam, nymphaion, latrina, zenginlere ait villalarla orta sınıf ve fakir halka ait evler, işlikler, anıtsal mezar binaları, kaya mezarları ve su yolları ya iyi korunmuş olarak ortaya çıkarılmış veya onarılarak anlaşılır duruma getirilmiş kalıntılardır. Kuşkusuz bunlara geniş caddeleri, kenarlarındaki kat katlı arkları ile merdivenli ve düz sokakları, sel yataklarını aşan köprü ayaklarını, sağlıklı bir biçimde düzenlenmiş temiz ve pis su kanalları ile şehrin alt yapısına ait kalıntıları da ekleyebiliriz. Ayrıca Hristiyanlık döneminde yapılan iki kilise ve bir bazilika kalıntıları da bulunmaktadır. Bunlara ek olarak kazılarda ele geçen yazıt ve buluntulara göre mermer veya bronzdan çeşitli heykellerle kentin süslenmiş olduğu hayal edilmelidir.

Zenginliği ve yapı türü bakımından çeşitliliğini sedir ormanlarına ve kıyıyı iç kesimlere bağlayan doğu Likya’daki en önemli yol üzerinde bulunmasına borçlu olan Arykanda, orman içerisinde ulaşılması zor olmayan, güzel manzaralı, oldukça iyi korunmuş ve açığa çıkarılmış bir antik şehirdir. 
İLETİŞİM

satis@villaotelim.com
0 549 358 56 57
Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı
    Gardenya 7/1 Daire: 1 İstanbul
Sitemizde anılan tüm fiyatlar, geçerli kartlar ile tek ödemede, en ucuz başlangıç fiyatlardır ve yeterli kontenjan olması durumunda geçerlidir.