KAYIT    İLETİŞİM
 Türkçe | ₺

Gagai


Gagai

29.04.2021

Gagai

    Antalya il sınırları Kumluca ilçesi yakınlarındaki antik kent. Mavikent Kasabası Aktaş Mevkiinde bulunan Gagae, Akropolis kayalığı ile deniz arasında kalan bir alanda kurulmuştur.

Buradaki yapılar Roma ve Orta Çağ izlerini taşımaktadır. Şehrin duvarları ve bazı Hristiyan Kiliseleri ile birçok kalıntılar hala durmaktadır. Gagae aşağı ve yukarı olarak değerlendirilen bir Akropolis idi. Gagai, Helen dilinde “Gaga’nın halkı” manasına gelmektedir. “Ga” kelimesi toprak anlamında kullanılır.

Kentin adı ile ilgili iki mitolojik öykü anlatılmaktadır. Birinci hikâyeye göre yerleşecek toprak arayan Rodoslular buraya geldiklerinde yerli halka toprak istediklerini “ga, ga” (toprak, toprak) diye bağırarak anlatmışlardır. Bu istekleri karşılandığında yeni kenti bu isimle tanımlamışlardır.

Bir diğer söylenceye göre ise, Nemius isimli Rodoslu bir komutan Likya ve Kilikyalı korsanlara karşı bir savaş kazandıktan sonra, bir fırtınaya yakalanır ve gemisi batma tehlikesi geçirir, tam bu esnada tayfalardan biri uzaktan karayı görünce “ga, ga” diye bağırır ve karaya çıkarak kurtulurlar. Bu iki hikâyenin kesişim noktası kentin kuruluşunu Rodoslulara bağlıyor olmasıdır. Gerçekte ise, antik tarihçilerin sözünü etmediği bu kentin ne zaman ve nasıl kurulduğu bilinmemektedir.

Kentin ismine dair en kapsamlı ve doğru etimolojik çalışmayı Carruba yapmıştır: “Gagai kelimesi eski Anadolu dillerinde bulunan ‘hahha’ kelimesinden gelmektedir. Normalde yazılışı gaxe formunda olmalıdır. ‘Ata-soy’ anlamındaki ‘haha’ kelimesi, Yunanca ’da ‘xaxe’ yazılamadığı için gage olarak yazılmıştır.

EUSEBIUS OF CAESAREA

Eusebios “Likya’nın önemsiz bir şehri” der. Ünü, kentte bulunduğu söylenen madenden gelir. Gagai yakınlarında “Gages” olarak anılan bir akarsudan söz edilir. Ayrıca yerleşim yakınlarında –Gagates diye tanınan- bir linyit ocağı olduğu da söylenir. Likya’da bulunan krom, manganez ve linyit gibi madenlerin Perikles ’in doğu politikasında belirleyici olduğu düşünülmüştür. Aslında genellikle tersi beklendiği halde, Pilinius’a göre hem maden hem de akarsu adını Gagai’den almıştır.

Gagai, “İki denizin (Mare Pamphylium ve Mare Lycium) buluştuğu bir kültürel değişim köşesinde yükseliyordu”. Bu köşedeki Gelidonya Burnu İÖ. 449 Kallias Barışı ile Persler ve Yunanlılar arasında deniz egemenlik sınırı oluşturuyordu. Buna göre de Limyra’nın Klasik Dönem bölge egemenliği bu yerleşimleri de kapsıyordu. Gagai, Rhodiapolis ve Korydalla ile birlikte bir ittifak oluşturmaktaydı. İlginç bir biçimde bu üçlü birliğin önde geleni Korydalla idi. Güneydoğu Likya’nın bu köşesinde küçük kentlerin oluşturduğu ve onlara bağlı daha küçük yerleşimlerle birlikte oluşan bir güç birliği söz konusuydu.

Gagai, İ.S. 1. yy.’da, Limyra-Korydalla-Gagai-Korykos güzergâhında yer almaktadır. Deniz yolu bağlantıları da öncelikle Karaöz (Korsan Koyu) ve olasılıkla Finike limanları aracılığıyla sağlanıyor olmalıydı. Kara ve deniz yollarının kontrolü de her yanı rahatlıkla gören Gagai kulesinden yapılmaktaydı.

KAYNAKÇA:

*Prof. Dr. Nevzat Çevik / Süleyman Bulut

 Akdeniz Üniversitesi,

Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü,
İLETİŞİM

satis@villaotelim.com
0 549 358 56 57
Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı
    Gardenya 7/1 Daire: 1 İstanbul
Sitemizde anılan tüm fiyatlar, geçerli kartlar ile tek ödemede, en ucuz başlangıç fiyatlardır ve yeterli kontenjan olması durumunda geçerlidir.