KAYIT    İLETİŞİM
 Türkçe | ₺

Kibyra


Kibyra

29.04.2021

Kibyra

    Burdur iline 110 km uzaklıktaki Gölhisar ilçesinin batısındaki Akdağ kütlesinin eteklerinde, Gölhisar ovasına hâkim tepeler üzerinde bulunan Likya antik kentidir.

Kibyra Antik Kenti "Gladyatörler şehri" olarak da bilinmektedir. Bir zamanlar Lidya ve Roma uygarlığının en önemli kentlerinden biri olan, Gölhisar ovasının batı yamacına hâkim 2300 yıllık Kibyra Antik Kenti, ardıç ve sedir ormanlarıyla kaplı 1100-1300 metre yüksekliğe kurulmuştur. Antik kent göl ve ova manzarasına hâkim üç tepe üzerinde yer almaktadır.

Amasyalı gezgin Strabon ’un kayıtlarına göre, Kibyralılar aslen Lidyalı olup buradan göç ederek Kabalis bölgesine gelmişler ve çok geçmeden yerleşim alanlarını değiştirerek çevresi 100 stadia’ya ulaşan bir kent kurmuşlardır. 2006 yılında başlatılan arkeolojik kazılara ve arkeoloji kaynaklarına bakıldığında kent militarist karakteri ile öne çıkmaktadır. Kentin stratejik konumu sebebiyle bölgedeki 25 kentin yargı merkezi misyonunu da üstlendiği bilinmektedir. Kent aynı zamanda antik çağda at yetiştiriciliği alanında o kadar nam salmış ki 'hızlı koşan atların şehri' olarak anılmaya başlanmıştır. Kibyra’da demir işçiliğinin bir meslek olmaktan öteye geçerek sanatsal bir boyuta ulaştığı kazılardan elde edilen buğular sonucu anlaşılmaktadır.

Kibyra bir sanayi kenti, tarımıyla, hayvancılığıyla, özellikle demir işlemesiyle ve at yetiştiriciliği ile ünlü bir kent. Bu bakımdan güçlü bir ekonomisinin olduğunu anlıyoruz. Geniş bir coğrafyaya yayılmış bir ana kente bağlı yüzlerce köy, kasaba, çiftlik yerleşmesi düşünün. Bu verimli ovanın etrafında geniş bir kırsal alana hükmediyor. Kozmopolit bir kent olarak biliniyor.

Kent en güçlü zamanını Roma döneminde yaşamıştır ve bugün görülebilen tüm mimari kalıntıları Roma Dönemi’ne aittir. M.S. 23 yılında meydana gelen büyük bir deprem sonucunda kent yerle bir olmuştur. Dönemin Roma İmparatoru Tiberius’un 5 yıl için vergi affı getirmesi ve para yardımında da bulunmasıyla birlikte kent yeniden inşa edilebilmiş ve Kibyralılar imparatora olan minnettarlıklarını kentlerinin adını “Caesarea Kibyra = İmparatorun Kibyrası” olarak değiştirerek göstermişlerdir.


Roma ve Bizans mimari geleneği ile yapılmış olan ve Anadolu'daki bu büyüklükte ve bu sağlamlıkta nadir antik stadyumlardan birisi olan 12 bin kişilik stadyumu, orkestra bölümü dünyada bir benzerinin daha olmadığı Medusa mozaiği ile kaplı 4 işlevli odeionu (müzik evi), Geç Roma hamamı, agoraları, ana caddesi, 9 bin kişilik devasa tiyatrosu, kışlık tiyatrosu ve yer altı oda mezarları ile 2016 yılında UNESCO Dünya Mirası geçici listesine girmiştir.

Kazılar sonucu ele geçen yazıtlardan öğrenilen yeni bilgiye göre Kibyra, Roma İmparatorluğu’nun dostluk ve müttefiklik antlaşması yaptığı Anadolu’da tek kent olduğudur. Arkeologlara göre, Roma İmparatorluğu'nun Anadolu'ya ilk girdiği dönemde eşit şartlarda dost ve müttefik bir devlet olarak Kibyra'yı kabul etmesi çok dikkat çekici; Roma gibi büyük bir emperyalist bir güç, Anadolu'dan bir dağ kentini neden önemseyip eşit şartlarda bir anlaşma gereği duymuş olabilir? Bu mutlaka kentin askeri ve ekonomik gücüyle bağlantılı olsa gerek. Antik coğrafya yazarı Strabon'a göre Büyük İskender dönemindeki bir Anadolu kenti olan Kibyra'da 30 bini aşkın bir ordu ve 2 binin üzerinde atlı birliği mevcut bulunurmuş. Bu, çok büyük bir sayı. Kentin nüfusu o zaman 70-80 binden aşağı olmamalı.

Kentte sosyal yaşamda gençlerin beden eğitimine çok önem verilirdi;

"Gençlerin beden eğitimi aldıkları yapıya gymnazyum ismi veriliyor. Neredeyse hemen her yazıtta bu karşımıza çıkıyor. Bu da bize gösteriyor ki kent disiplinli bir gençleri eğitim sistemine sahip. Belki Kibyra'nın askeri yapısının temelinde bu olabilir. Kibyra, Anadolu'nun liman kentleri gibi değil, daha militarist bir kent. Bunun yanında Roma İmparatorluğu döneminde gladyatör dövüşleriyle ünlü bir kent. Türkiye'de antik döneme ilişkin en uzun gladyatör frizleri Kibyra'da ele geçmiş olup bunlar Burdur Müzesi'nde sergilenmektedir.

Kibyra Antik Kenti'nin kalıntılarının yayıldığı toplam alan şu anki tespitlere göre 550-600 hektarlık bir alanı kaplamaktadır. Kibyra Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Şükrü Özüdoğru, Kibyra'nın yakın zamanda UNESCO Dünya Miras Kalıcı Listesi'ne gireceğine inanıyor ve ona yönelik hazırlıklarını da sürdürüyor. 

‘’Örneğin, Kibyra'da bulunan bir 'Medusa mozaiği' bile tek başına asıl listeye girebilmesinin bir gerekçesi olabilir çünkü dünyanın başka bir yerinde o türde yapılmış bir 'Medusa mozaiği' yok’’. ‘’Bunun yanında modern yerleşimle antik dönem yerleşimi yalıtılmış. Kentin doğasının ardıç ve sedir ormanlarıyla bozulmamış bir kent peyzajı var. Kentin iyi korunmuş anıtsal yapılarını da ekleyince bütün bunlar UNESCO'nun kalıcı listesine giriş için önemli kriterler" açıklamalarında bulunuyor kendisi.İLETİŞİM

satis@villaotelim.com
0 549 358 56 57
Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı
    Gardenya 7/1 Daire: 1 İstanbul
Sitemizde anılan tüm fiyatlar, geçerli kartlar ile tek ödemede, en ucuz başlangıç fiyatlardır ve yeterli kontenjan olması durumunda geçerlidir.