KAYIT    İLETİŞİM
 Türkçe | ₺

Korsan Kral : Zeniketes


Korsan Kral : Zeniketes

    M.Ö. 1. Yüzyıl’da Likya kıyılarında 26 yıl boyunca hâkim olan aslen Olymposlu korsan kral. M.Ö. 78'de ölmüştür. Olympos’u zapt ettikten sonra komşu şehirler Korykos ve Phaselis'i ele geçirerek küçük bir imparatorluk kurdu ve Doğu Akdeniz'deki deniz ticareti trafiğine büyük darbe indirdi. Publius Servilius Vatia İsauricus komutasındaki Roma ordusu, Doğu Likya ve Batı Pamphylia’yı korsanların elinden kurtarmak için bir sefer düzenleyip Zeniketes ‘in Olympos'taki kalesine saldırdı. Savaşı kaybedeceğini anlayan Zeniketes, aynen Persler tarafından zapt edilen Likyalıların yaptığı gibi, düşmana esir olmaktansa kaleyi içindekilerle birlikte ateşe vererek intihar etmeyi seçti.


Strabon’da Zeniketes’ten şu şekilde söz edilmiştir:

--- alıntı ---

Strabon, xıv, v.7.

“Taurus dağları yamaçlarında Zeniketes ‘in korsan kalesi bulunuyor. Olympos’u kastediyorum. Hem dağdan hem kaleden bütün Likya, Pamphylia, Pisidia ve Milyas görülebilir. Fakat bu dağ İsauricus tarafından ele geçirilince, Zeniketes kendini ailesiyle birlikte ateşe verdi. Korykos, Phaselis ve Pamphylia’da birçok kent onundu; fakat tümü isauricus tarafından ele geçirildi.”

--- alıntı ---

--- alıntı ---

Benndorf, Zeniketes ‘in korsanların arasında şef konumuna gelen Kilikyalı bir demirci olduğunu önermiştir. Ancak, Zeniketes ’in Kilikyalı değil, aksine yerli olduğuna inanan araştırmacılar da vardır. Zeniketes, Dodona Zeus’una demirden bir strigilis sunmuştur. Bu sunuyu yerel bir bey ve haydut topluluğunun lideri vasfıyla vermiş olmalıdır. Bölgenin yerlisi olduğuna dair ileri sürülen bu öneri, Vatia Olympos’u zapt ettiğinde, kendini kalesinde savunması ve ölmesini destek alarak getirilmiştir. Zeniketes ’in Kilikyalı olduğuna dair yaptığımız araştırmalarda çok açık ifadeler bulamadık.

Zeniketes ’in bölgenin yerlisi olma ihtimali ile ilgili diğer bir veri, o ve belki akrabalarının uzun sayılacak bir zaman diliminde Olympos’ta egemenlik sürdüğü olasılığına dayanılarak getirilebilir. Bu kadar uzun bir süre neden Olymposlular hiç başkaldırmamıştı sorusu akla gelmektedir -ki, bunun da cevabı yukarıda söz edildiği gibi, belki yönetimden halkın kendisi de memnundu ve içlerinden birini yaklaşık yirmi yıl süresince yönetici olarak görmeyi tercih etmişlerdi biçiminde verilebilir. Zeniketes’i desteklemeselerdi; Roma’nın onlara daha farklı davranacağı açıktır ama tersiyle karşılaşılmıştır. Servilius tarafından cezalandırılmış ve kent ciddi tahribata uğratılarak, zengin hazineleri Roma’ya götürülmüştür.

--- alıntı ---

--- alıntı ---

Zeniketes ’in kalesinin lokalizasyonu bugüne kadar tam olarak yapılamamış ancak,1990’lı yıllarda Antalya Müzesi’nin Olympos çevresinde yaptığı araştırmanın sonucunda Göktaş olabileceği önerilmiştir. Göktaş Kalesi Omurga Dağı’nın kuzey yamacındadır. Olympos’tan, Çıralı ‘ya giden yol takip edildiğinde, yolun sağında bulunan Yörük parkının karşı tarafına geçilerek, çam ağaçlarının arasındaki patika yol izlenildiğinde ulaşılmaktadır. Bugün var olan kalıntılar geç Bizans ve Osmanlı dönemlerine tarihlenir. Merkezde Helenistik döneme ait duvarlar izlenebilmektedir.

Deniz seviyesinden yaklaşık 170-175 m yükseklikte kayalık bir alan üstüne inşa edilmiştir. Savunma duvarlarının bir kısmı ana kayanın hafif düzeltilmesiyle yapılmıştır. Doğuda bir kısmı tahrip olmakla birlikte çoğu sağlam olan merdivenlerle girişe ulaşılır.

Strabon’da, Zeniketes ’in kalesinin “tüm Likya, Pamphylia ve Milyas’ı gören bir dağ üzerinde” olduğu bilgisi verilmiştir. Atvur, yörede bu konuma ve Helenistik karaktere uygun tek yerin Tahtalı dağı olduğunu ancak, bu dağdan Phaselis, Olympos ve Korykos’u kontrol etmenin imkânsız olup; yörede Helenistik döneme ait ve Strabon’un belirttiği özelliklere uyan tek kalenin Göktaş’ta bulunabileceğini önermiştir.

--- alıntı ---

Bazı araştırmacılar, Romalılar tarafından korsan kral olarak adlandırılan Zeniketes ‘in aslında haydut değil, bilge bir filozof olduğunu iddia eder. Bu görüşe göre, Zeniketes Romalıların iddia ettiği gibi haydutun biri olsa, o kadar şehirden destek alamaz ve 26 yıl boyunca hakimiyetini sürdüremezdi. Kaldı ki, zapt ettiği yerlerin hiçbirinde halk kendisine karşı ayaklanmamıştır.

Kaynaklar:

http://www.academia.edu/…in_kalesinin_lokalizasyonu

http://www.academia.edu/…i_yayinlari_128_2008_33-44

http://de.wikipedia.org/wiki/zeniketes

http://www.akmedadalya.com/…id=12&articleid=148
İLETİŞİM

satis@villaotelim.com
0 549 358 56 57
Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı
    Gardenya 7/1 Daire: 1 İstanbul
Sitemizde anılan tüm fiyatlar, geçerli kartlar ile tek ödemede, en ucuz başlangıç fiyatlardır ve yeterli kontenjan olması durumunda geçerlidir.