KAYIT    İLETİŞİM
 Türkçe | ₺

Phaselis


Phaselis

04.05.2021

Phaselis

    Likya'da bulunan bir Antik Yunan ve Roma şehri. Günümüz Kemer şehrinin yakınlarındadır. Olimpos Beydağları Millî Parkı içinde çam ve sedir ormanları arasında yer alan antik Faselis Antik kenti, Kemer'in 16 km batısındadır. Antalya- Kumluca karayolu üzerinden ulaşılır.

Phaselis, Helen dilinde "tanrı esirger" anlamında bir sözcüktür. Bilge Umara göre ise Luwi kökenlidir ve ‘’deniz kentçiği’’ anlamına gelir. Efsaneye göre, kent M.Ö. 2.binin sonunda Mopsos ve Lakious tarafından kurulmuştur. Tarihçi Athenaios’un anlattığı efsaneye göre Lakious kendine bağlı bazı kabilelerle buraya gelmiş araziyi beğenmiş ve şehrin burada kurmaya karar vermiş. Fakat o sırada burada Kylabras isimli bir çoban yaşarmış ve sürülerini de burada otlatıyormuş. Lakious, o sıralarda para mefhumu olmadığı için çobana arazisine karşılık hububat veya balık teklif etmiş. Çoban kurutulmuş balığı tercih etmiş ve topraklardan sürüsünü alarak çekip gitmiş. Bu yüzden kuru balığı burada adak olarak kullanmak bir gelenek olmuş. Sonraki yüzyıllarda bu o kadar benimsenmiş ki ucuz bir adak için Phaselis adağı deyimi türemiş.

Strabon, Phaselis’in üç limanı olduğunu, en büyüğünün ise yarımadanın güneyindeki olduğunu yazar. Kentin ismi en erken Fenike ile Yunanistan arasında ticaret gemilerinin uğrak yeri olarak geçmektedir. Kent M.Ö.690 ‘da zengin ormanlık bölgeye yakın oluşundan ötürü Rodosluların bir kolonisi olarak kurulmuştur. M.Ö.7.-6.yy.larda geçimini denizden sağlamış ve ticaretle gelişmiştir. Batı Anadolu’ya Persler egemen olduğunda Phaselis de bundan nasibini almıştır. Kent ilk sikkelerini M.Ö. 5. yy.da basmıştır. M.Ö. 5.yy. a ait, bilinen en eski gümüş sikkelerin üzerinde bir tarafında gemi diğer tarafında da bir yıldız bulunur. Büyük İskender’in Anadolu’ya gelişinde kent direnç göstermeksizin kapılarını ona açmıştır. 

İskender Phaselislilere son derece iyi muamele etmiş, hatta Pamphylia kentlerinin elçilerini bile burada kabul etmiştir. İskender’in ölümünden sonra, diğer Likya kentleri gibi M.Ö.309-197 arasında Ptoleimaios’luların yönetimine girmiştir. Apameia barışından sonra kentin idaresi Rodoslulara verilmiştir. M.Ö. 160’da kent özgürlüğüne kavuşup Likya Birliğine katılmıştır. Bu arada kent bir müddet Olympos şehri ile birlikte korsanlara yataklık etmiştir. Roma’nın bölgeye hâkim olmasıyla, M.Ö. 42’de Brütüs kente gelmiş, bölgeyi korsanlardan temizlemiş ve böylece Roma hakimiyeti başlamıştır. Bundan sonra kentte büyük bir gelişim olmuştur. İmparator Hadrianus M.S.129’da Phaselis’e gelmiş, kentliler de kendi olanaklarıyla yaptıkları imparatorun heykelleriyle her tarafı donatmışlardır. Ayrıca imparatorun gemisinin yanaşacağı limanın yoluna da anıtsal bir kapı inşa etmişlerdir.

Bizans döneminde kent önemli bir piskoposluk merkezi olmuşsa da 3.yy. da elverişli limanlarından ötürü korsan baskınları yeniden başlamıştır. Bunun yanı sıra 9.yy. da Arap akınlarında da zarar gören kent. 1158'deki Selçuklu kuşatmasından sonra gerek depremler gerekse Antalya ve Alanya limanlarının işlevlerinin artması ile önem kaybedip 13. yy. başlarında tamamen terk edilmiştir. 

Bu Likya kentinde ticaret her şeye egemendir. Limanları, agoraları ve şehir sikkeleri üzerindeki antik gemi betimlemeleri Phaselis'in ticari liman hüviyetini vurgular. Antik kent, özellikle gerisindeki ormanlarla kaplı Toros Dağlarının kerestesini Akdeniz limanlarına sevk etmek için kurulmuş olmalıdır. Antik dünyada burada yetişen yaban gülleri ve ondan yapılan parfüm çok beğenilirdi. Tüccar olan halkı sırf işleri bozulmasın diye Pers istilasında bile onlara yataklık etmişlerdir. Zaten sikkelerinde bulunan gemi ticareti, balık ise kuruluş efsanesini simgeler. Kentin insanlarının zamanında pek makbul sayılmadıkları ve güvenilmedikleri o dönemin kaynaklarında belirtilmektedir.
İLETİŞİM

satis@villaotelim.com
0 549 358 56 57
Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı
    Gardenya 7/1 Daire: 1 İstanbul
Sitemizde anılan tüm fiyatlar, geçerli kartlar ile tek ödemede, en ucuz başlangıç fiyatlardır ve yeterli kontenjan olması durumunda geçerlidir.