KAYIT    İLETİŞİM
 Türkçe | ₺

Telmessos


Telmessos

04.05.2021

Telmessos

    Fethiye'deki ilk yerleşim bölgesi olan antik kent. Akdeniz kıyı bandında kurulduğundan günümüze kadar yerleşimin kesintisiz sürdürüldüğü tek merkez konumundaki Fethiye veya antik ismi ile Telmessos kentinin geçmişi filolojik bazı tespitlere göre MÖ 3. binlere kadar gitmesine karşın o dönemleri teyit edecek eserlere henüz rastlanmış değildir. Telmessos antik kentinin, -ss son ekli ismi nedeniyle, filolojik tespitlere dayanılarak M.Ö 3 binli yıllara gitmesine karşılık bunu kanıtlayacak somut bilgilere henüz ulaşılmamıştır. Kent, Likyalı tanrı

Apollon’un ve Antenor’un kızının oğlu Telmessos adına kurulmuştur.

Fethiye’ de bulunan birçok yazıtta antik kentin ismi olan Telmessos sözcüğü okunabilmektedir.

Herodot’a göre Fethiye zamanında Kehanet Merkezlerinden biriymiş. Lidyalı kral Krezüs Pers kralı Kyros'a karşı savunma savaşına hazırlanırken Sardes kentinin çevresini yılanlar sarmış. Atlar ise otlamayı kesip yılanlara saldırıp yemeye girişmişler. Olayı yorumlaması için Telmessos kahinlerine haberci gönderilmiş, yorum şu: "Krezüs üzerine yabancı dil konuşan bir ulusun yürümesini beklesin, bunlar ülkeye yayılacak, boyunduruk altına alacak. Buna göre sembolik olarak yılan toprağın oğludur, at ise savaşçı ve göçebe hayvandır."

Kâhinin cevabı yolda gelirken zaten Krezüs savaşı kaybetmiş, ölümden son anda kurtulup esir alınmış. Kyros artık onu yenik kral ama bilge danışman gibi yanında gezdirmeye karar vermiş.

Suidas’ın kentin kuruluşu ile ilgili olarak anlattığı mitolojik hikâye ise şu şekildedir; Truva Savaşı’nın başladığı dönemde, Atinalılardan elçi olarak gelen Odysseus ve Menelaos’u evine kabul eden Antenor’un (Troia’lı ihtiyar) kızına âşık olarak, köpek kılığına girip ilişki kuran Apollon’dan olma çocuğa Telmessos adı verilir. Doğan bu çocuğun adına izafeten Likya sınırlarında aynı isimle Telmessos kenti kurulur. Böylece Apollon çocuğunu bu yeni kente kâhin olarak tayin eder.

Telmessoslu kahinler büyük bir üne sahipti; Arrian bu konuya ilgili olarak Frigyalı fakir çiftçi Goridos’un hikayesini anlatır:

Hikâyeye göre bir gün Goridos’un sabanının üzerine bir kartal konmuş ve akşama kadar sabanın üstünde beklemiş. Çiftçide bu alametin manasını öğrenmek için Telmessos’a gitmiş. Orada bir köyde, kuyudan su çeken bir kızla karşılaşmış ve bu tuhaf olayı ona anlatmış. Kızda tesadüfen rahip ailesinden gelmekteymiş ve ona Baş Tanrı Zeus’a kurban vermesini öğütlemiş. O da kızın dediğini yerine getirmiş ve sonra onunla evlenmiş. Dünyaya gelen çocukları ise, ileride Phrygia Kralı olacak olan meşhur Midas’mış.

M.Ö. 547 yılında Pers generali Harpagos’un eline geçerek Karya Satraplığı’na bağlanır.

M.Ö. V. yüzyılın ortalarında Attik – Delos Birliği’ne katılan şehir daha sonra birlikten ayrılarak bağımsız kalmıştır.

M.Ö. IV. yüzyılda Lykia Birliğini oluşturma gayreti içindeki Limyralı Perikles’in Telmessos’a sefer açtığını ve onun birliğin içine girmesini sağladığını biliyoruz. Perikles’in (M.Ö. 360) hâkimiyetine son veren İskender, Telmessos’u alarak kentin kralını yine şehrin başında bırakmış, ancak komutan Nearkhos’u da genel Likya valisi atayarak yoluna devam etmiş, bu şekilde Telmessosluların gönlünü almaya çalışmıştır. Ancak Kral Antipatrides bir müddet sonra Vali Niarkhos’a karşı çıkmışsa da Nearkhos bir kutlama için şehre müzisyenler göndermiş, müzisyenlerin aletleri arasına kılıçlar saklayarak şehri zapt etmiştir.

Telmessos, İskender’in ölümünden sonra bir müddet Ptolemaiosların yönetiminde kalmış, M.Ö. 189’dan sonra Bergama Krallığı’na bağlanmış Bergama Kralı III. Attolos’un ölümünden sonra topraklarını Roma’ya bırakan vasiyetnamesi ile de doğrudan Roma’ya bağlanmıştır.

M.Ö. 88 tarihinde Pontus Kralı Mithridates Roma topraklarına saldırmışsa da yapılan savaşta yenilmiştir. Bu savaşta Roma’nın yanında yer alan Rodos’a, Telmessos ve kıyı şeridi armağan olarak verilmiştir. Bu dönem içinde, diğer Likya şehirleri gibi Telmessos da Rodoslulardan şikayetçi olmuş ve sonunda Roma Likya’yı Rodoslulardan geri almıştır. Bizans döneminde de varlığını sürdüren şehir, M.S. VII. yüzyıldan sonra Arap akınları ile önemini kaybetmiştir.

VII. yüzyılda II. Anastasius Telmessos’a kendi adını vererek Anastasiupolis demiş, fakat bu isim fazla tutmamıştır.

1424’de Osmanlı topraklarına katılan Telmessos’a “uzak şehir” anlamına gelen Makri, daha sonrada Megri denmiştir. Megri adı 1934 yılında ilk Türk pilotu Fethi Bey’in anısına, bugün kullanılan Fethiye ismiyle değiştirilmiştir.

1850’lerde Telmessos’u gören C. Texier’in bildirdiğine göre, şehirdeki Apollon Tapınağı ve tiyatro o zaman görülebiliyormuş. C. Texier’den sonra 1856’da meydana gelen büyük deprem bu yapıların yıkılmasına sebep olmuş, bundan yüz sene sonra meydana gelen ikinci büyük depremle, Fethiye gibi bu kalıntılar da yok olmuştur.İLETİŞİM

satis@villaotelim.com
0 549 358 56 57
Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı
    Gardenya 7/1 Daire: 1 İstanbul
Sitemizde anılan tüm fiyatlar, geçerli kartlar ile tek ödemede, en ucuz başlangıç fiyatlardır ve yeterli kontenjan olması durumunda geçerlidir.